Rett til elektronisk innsyn

Når en virksomhet har journalen sin elektronisk, har du krav på innsyn. Dette fastslår Fylkesmannen.

Når en virksomhet har journalen sin elektronisk, har du krav på innsyn i denne. Dette fastslår Fylkesmannen i Hedmark. Det var journalist i NRK Hedmark og Oppland Erlend Moe som tilidgere i høst fikk til svar at han måtte komme til hamar og bla i en perm for å se journalen. Dette til tross for at Teater Innlandet fører elektronisk postjournal. Moe valgte da å påklage avslaget, og viste blant annet til at det «med dagens teknologi bør være en enkel sak for Teater Innlandet å sende ut en elektronisk kopi av postjournal på forespørsel, slik som er vanlig praksis andre steder. Det at dere skal være regionteater for hele Oppland og Hedmark fylker, med store geografiske avstander, bare understreker behovet for å legge til rette for offentlig innsyn, jamfør intensjonen i Offentlighetsloven.?

Fylkesmannen fastslår at det avgjørende i klagesaken er om teaterets postjournal føres elektronisk. Så lenge dette er tilfellet, har alle som ber om det, rett til å få innsyn i den elektroniske versjonen. Det vises i denne forbindelse til offentleglova § 30 og arkivforskriftens § 2-6 og Justisdepartementets veileder til offentleglova, som støtter Fylkesmannens vurdering.
Som følge av dette slipper NRK Hedmark og Oppland, og alle andre, å dra til Hamar når de vil ha innsyn i Teateren Innlandets virksomhet.