Redningen for EPJ?

NRK Brennpunkt og NRK beta har bedt om innsyn i 8 421 800 dokumenter, altså hele databasen til elektronisk postjournal (EPJ). Det kan bli redningen for alle som frykter at innholdet i EPJ skal forsvinne.

NRK Brennpunkt og NRK beta har bedt om innsyn i 8 421 800 dokumenter, altså hele databasen til elektronisk postjournal (EPJ). Det kan bli redningen for alle som frykter at innholdet i EPJ skal forsvinne.

Offentleglova § 9 gir deg rett til innsyn i en sammenstilling fra forvaltningens databaser, når dette kan gjøres med enkle framgangsmåter. Det er denne bestemmelsen NRK Brennpunkt og NRK beta har benyttet når de har bedt Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) om 8,4 millioner dokumenter. Ifølge NRKbeta.no har DIFI svart at de vil behandle innsynskravet innen to uker.

Les hele saken på NRKbeta.no.