Protokollering

En orienteringssak i Engerdal kommunestyre ble behandlet bak lukkede dører. Verken orienteringssaken eller avgjørelsen om å lukke dørene ble protokollert i møteboken. Norsk Presseforbund brakte saken inn til Sivilombudsmannen, og fikk medhold. Han kom her frem til at kommunestyret skulle ha protokollert både orienteringssaken og avgjørelsen om å lukke dørene. I tilleggg mente han også at det var mangler ved den lovlighetskontroll Fylkesmannen i Hedmark hadde foretatt, og ba fylkesmannen om å behandle saken på nytt.