Pressen på gangen under dagens fengslingsmøte

Til tross for at forsvarer ba om åpne dører under dagens fengsling av Eirik Jensen, valgte retten å følge Spesialenhetens anmodning om lukke dørene. Nå står striden om fengslingskjennelsen.

Selv om siktede selv ikke ønsket å møte pressen, var hans forsvarer klar på at de ønsket pressen tilstede under dagens fengslingsmøte. – På tide at offentligheten får innsyn i sakens hele bredde og slik at den ikke bare kan basere seg på uttalelsene fra hasjsmuglerens advokat, uttalte Jensens forsvarer Jens Ove Hagen til TV 2 på vei inn til sal 716 i Oslo tingrett.

Spesialenheten ønsket lukkede dører, og ble hørt av retten.

Spesialenheten har som sist begjært at også fengslingskjennelsen bør unntas offentlighet, og at bare slutningen blir offentlig. Journalist i NRK Øyvind Bye Skille skriver på twitter at dommeren ikke ønsket å ta stilling til dette før kjennelsen er ferdig skrevet.

Etter det første fengslingsmøtet av Eirik Jensen 25. februar i år, klagde NRK til retten over at mediene bare fikk tilgang til slutningen, noe som endte opp med at mediene fikk fullt innsyn.

Les også: Retten lukker dørene i Eirik Jensen-saken