Porsgrunn og Kongsvinger best i landet på åpenhet

Åpenhetsindeksen har talt: Kongsvinger og Porsgrunn er de to åpneste kommuner i landet. I Presseforbundets åpenhetsindeks fikk begge 17 av 18 mulige poeng.

Kommunene i Sogn og Fjordane har det beste gjennomsnitt i landet, utenfor Oslo. Dårligst ut kommer Gildeskål i Nordland, med bare ett poeng. Kommunene i de tre nordligste fylkene er de minst åpne, etter indeksen.

Store kommuner scorer gjennomgående høyere på indeksen enn mindre kommuner.

Vel halvparten av Norges 430 kommuner gir ingen informasjon om allmennhetens rett til innsyn i kommunale dokumenter gjennom offentleglova, viser Åpenhetsindeksen 2011, utarbeidet av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg. Også den halvparten av kommunene som gir informasjon, kunne for en stor del gjort det enda bedre.

Undersøkelsen viser også at

? 85 prosent av kommunene har ikke gjort vedtak om at kommunens kontrollutvalg skal ha møter for åpne dører, slik de har hatt adgang til i sju år. Nå kommer det som lovpålegg,

? 82 prosent av kommunene fortsatt har lovstridige reglement om taushetsplikt for kommunepolitikere, mer enn 11 år etter at Kommunaldepartementet oppfordret kommunene til å ajourføre reglementene sine på dette punkt,

? 69 prosent av norske kommuner mangler tydelig bestemmelse om at ansatte som utgangspunkt har full ytringsfrihet, også i kommunale saker,

? 56 prosent av kommunene mangler en søkefunksjon for å finne bestemte dokumenter i postjournal på Internett,
? 44 prosent av kommunene brukte fem virkedager eller mer på å besvare vårt innsynskrav. Normalkravet er 1 til 3 virkedager.

Rapporten fra åpenhetsindeksen 2011:

Resultater landsoversikt (excel og pdf):

Spørsmålsoversikt:

Spørsmål om undersøkelsen? Ta kontakt med leder for Offentlighetsutvalget Hanne Wien 995 15 493