Påklager vedtak om tilbaketrekning

Presseorganisasjonene godtar ikke Vegvesenets begrunnelse for å trekke tilbake medienes onlinetilgang til motorvognregisteret, og har påklaget vedtaket.

Presseorganisasjonene godtar ikke Vegvesenets begrunnelse for å trekke tilbake medienes onlinetilgang til motorvognregisteret, og har påklaget vedtaket. For litt under en måned siden mottok flere medier vedtak fra statens vegvesen om tilbaketrekning av onlinetilgang til motorvognregisteret. Tilbaketrekningen ble varslet i sommer, og Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund gikk til felles front mot omgjøringen. Likevel har altså vegvesenet besluttet å trekke tilbake tilgangen. Begrunnelsen er personvernhensyn og interne retningslinjer utarbeidet av Statens vegvesen. De samme organisasjonene har nå påklaget vedtaket.
Presseorganisasjonene er svært kritisk til tilbaketrekningen og mener den strider mot klare signaler fra Stortinget om å ta i bruk tekniske virkemidler for å effektuere offentlighetsprinsippet. I tillegg mener organisasjonene den rettslige begrunnelsen Vegvesenet har for tilbaketrekningen, ikke holder mål. Hvis Statens vegvesen opprettholder vedtaket, går klagen for behandling i Samferdselsdepartementet.