Oppgjør med dårlig innsynspraksis

I en skriftelig henvendelse til ordfører og rådmann i Hadsel tar Vesterålen online (VOL.no) et kraftig oppgjør med det avisen beskriver som neglisjering av offentleglova og forvaltningsloven.

I en skriftlig henvendelse til ordfører og rådmann i Hadsel tar VOL.no et kraftig oppgjør med det avisen beskriver som neglisjering av offentleglova og forvaltningsloven.

VOL.no mener kommunen operere ved siden av de lover og regler som skal sikre åpenhet, og at den har en praksis som skiller seg ut sammenlignet med andre kommuner. Med hevisning til konkrete saker, ber de kommunen svare på flere spørsmål rundt journalføringspraksis, unntaksgrunnlag og hemmelighold.

VOL.no opplyser i brevet at dette er et resultat av stor frustrasjon i redaksjonen over kommunens manglende vilje til åpenhet.