Oppdatert program

Pogrammet for Åpenhetstinget er nå oppdatert, med enkelte endringer.

Til å vise deg hvordan du får tak i dokumentene forvaltningen ikke vil gi deg, kommer jurist og medlem av Offentlighetsutvalget Ina Lindahl Nyrud fra Norsk Journalistlag. Hun er ekspert i Offentleglova og overtar for Hanne Wien.

Og for å diskutere rettssaken etter 22. juli med Nils Øy, kommer dommer Ina Strømstad fra Oslo tingrett. Hun var også del av dommernes mediegruppe under rettssaken, og en viktig faglig ressurs for mediene.

Program for Åpenhetstinget 2012

Oslo Kongressenter, torsdag 27. september

1000-1015: Åpning ved leder i Offentlighetsutvalget Siri Gedde Dahl.

1015-1145: ?- Mitt navn er kommandør Anders Behring Breivik (?). Jeg ønsker å overgi meg.?

Hvorfor er lydlogger fra ambulansetjeneste, brann, politi og andre viktige kilder for journalister? Lydfilene behandles forskjellig og etter en rekke ulike lover. Derfor ble for eksempel flere politilogger fra 22. juli rutinemessig slettet. Offentlighetsutvalgets lydloggruppe har undersøkt lydloggenes stilling og bruk. De møter statssekretær Robin Martin Kåss fra Helse- og omsorgsdepartementet og jurist Jostein Vist fra Sykehuset Østfold til debatt.

1145-1200: Utdeling av Flaviusprisen 2012. Hvem har i år utmerket seg som et eksempel til etterfølgelse innen åpenhet?

1200-1245: Lunsj

1245-1315: Slik får du opplysningene de ikke vil gi deg.

Det er enkelt å be om innsyn i opplysninger, men lett å gi opp hvis man får avslag. Jurist i Norsk Journalistlag Ina Lindahl Nyrud viser deg veien gjennom byråkratiet og gir deg en oppdatert startpakke for innsyn.

1315-1330: Pause

1330-1445: Åpenhet i 22. juli-kommisjonen

22. juli-kommisjonen har bedt om innsyn i alt som skjedde før, under og etter bombingen av regjeringskvartalet og massakren på Utøya. Selv har den blitt kritisert for å holde sitt eget materiale unna offentligheten.

Sekretariatsleder Bjørn Otto Sverdrup forteller om offentlighetsvurderingene som ble gjort i forkant av, underveis i og etter arbeidet med rapporten. Han utfordres av Per Anders Johansen, journalist i Aftenposten.

1445-1500: Pause

1500-1600: Etter 22. juli-rettssaken: Fikk media mulighet til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag?

NPs mediegruppe, ledet av generalsekretær Nils Øy i Norsk Redaktørforening, evaluerer dekningen av rettssaken. Han møter dommer Ina Strømstad fra Oslo tingrett og leder i VGs kommentaravdeling Frithjof Jacobsen til debatt.