Olje-og energidepartementet tolket offentlegforskrifta feil

Journalist i Bergens Tidende, Vidar Ystad, klaget til Sivilombudsmannen over at departementet nektet å gi innsyn i flere dokumenter med henvisning til at dokumentene gjaldt forvaltning av statens interesser i C02-håndteringsprosjekt i Gassnova SF. Sivilombudsmannen har nå konkludert med at departementet tolket forskriften feil.

Olje-og energidepartementet avslo innsyn i en rekke dokumenter knyttet til CO2-håndteringsprosjekt hos Gassnova SF med henvisning til at dokumentene gjaldt forvaltning av statens interesser i dette prosjektet, og at dokumentene etter offentlegforskrifta § 1, tredje ledd, bokstav f var unntatt fra offentleglovas virkeområde.

I offentlegforskrifta § 1 hjemles unntak fra virkeområdet til offentleglova, deriblant «dokument knytte til forvaltning av statens interesser i CO2-handteringsprosjekt hos Gassnova SF.

Journalist Vidar Ystad i Bergens Tidende klaget over avslaget i Olje-og energidepartementet da han gjorde gjeldende at unntaket kun gjaldt for dokument «på Gassnova si hand, ikkje dokument som er sende frå Gassnova og… som i dette tilfellet er på departementet si hand.»

Sivilombudsmannen sier i sin konklusjon: «Etter mi meining har Olje-og energidepartementet tolka offentlegforskrifta § 1 på feil måte. Unntaket i forskrifta § 1 tredje ledd bokstav f, om «dokument knytte til forvaltning av staten sine interesser i Co2-håndteringsprosjekt hos Gassnova SF» gjeld ikkje for dokument som finnast hos Olje-og energidepartementet.

Mer om tolkningen av uttrykket «hos Gassnova SF» finner du i uttalelsen.