Øksnes Boligstiftelse må gi innsyn

Etter en fornyet vurering har Fylkesmannen i Nordland nok en gang slått fast at Øksnes Boligstiftelse må følge offentleglova. For snart to år siden startet journalist i Øksnesavisa, Tommy Hansen, sin kamp for å få innsyn i Øksnes Boligstiftelse. Da hevdet stiftelsen den ikke var underlagt offentleglova, noe Fylkesmannen var uenig. Oktober 2010 fastslo Fylkesmannen at stiftelsen hadde plikt til å følge offentleglova.

Stiftelsen var så uenig i Fylkesmannens vedtak, at den krevde en ny vurdering via advokat. Stiftelsen mente Fylkesmannen hadde gjort sin vurdering på feilaktig grunnlag, og hevder den er utsatt for reell konkurranse slik at den faller utenfor lovens virkeområde etter offl. § 2 (1)2pkt.

Fylkesmannen har foretatt en grundig gjennomgang av sakens fakta, og nok en gang konkludert med at stiftelsen er underlagt offentleglova. Avgjørende for Fylkesmannen er at stiftelsen har klare fordeler som skattefritak på grunn av kommunal garanti for sine lån, noe de andre aktørene som stiftelsen hevder å være i konkurranse med, ikke har. Konkurransen er følgelig ikke på like vilkår.

Les hele saken i Øksnesavisa.