Offentliggjør ulykkesmeldinger på nett

Som første sykehus i landet vil Sykehuset Østfold offentliggjøre alle meldinger om uønskede hendelser som sendes til Helsetilsynet på sine nettsider.

Som første sykehus i landet vil Sykehuset Østfold offentliggjøre alle meldinger om uønskede hendelser som sendes til Helsetilsynet på sine nettsider. Adm. direktør i Sykehuset Østfold Just Ebbesen sier på sykehusets nettsider at åpenhet om avvik blant annet er nødvendig for å øke pasientsikkerheten, og at det er et behov for mer åpenhet rundt dette. Styreleder i Sykehuset Østfold, Peder Olsen, tror offentliggjøringen vil bidra til å styrke tillitten befolkningen har til sykehuset. Sykehuset opplyser at meldingene vil bli publisert anonymt på deres nettside, sammen med en beskrivelse av hendelsen og hvilke tiltak man gjør for å unnta at dette skjer igjen.
Les mer om saken på Sykehuset Øsfolds nettside og omtale på Journalisten.no.