Offentlige kunder må frigis

Sylvi Listaugs offentlige kunder fra tiden i First House må offentliggjøres. Det har settestatsråd Børge Brende avgjort.

Spørsmål om innsyn i Listhaugs kundelister har vært behandlet av både lovavdelingen og Sivilombudsmannen. Sistnevnte var enig med Lovavdelingen i at denne type lister kan regnes som forretningshemmeligheter, men mente samtidig at dette neppe kunne gjelde offentlige kunder. Som følge av denne uttalelsen har nå settestatsråd for Landbruks- og matdepartementet Børge Brende bestemt at de offentlige kundene ikke kan holdes hemmelig. Dette melder Aftenposten.