Offentlig søkerliste skremte ni av 20 søkere

Etter press fra Fredrikstad Blad valgte styret i Borg Havn å følge offentlighetslovens krav til åpne søkerlister i ansettelsen av ny havnedirektør. Da trakk nesten halvparten av søkerene seg.

Etter press fra Fredrikstad Blad valgte styret i Borg Havn til slutt å følge offentleglova § 25 (2) i ansettelsen av ny havnedirektør, og gjorde det klart at hele søkerlisten ville bli offentliggjort. Da trakk nesten halvparten av søkerene seg.

Fredrikstad Blad fikk først en søkerliste der 11 av 20 søkere var unntatt offentlighet. Begrunnelsen fra Borg Havn var at man hadde lagt avgjørende vekt på søkers krav om konfidensialitet. Hemmeligholdet ble påklaget fra Fredrikstad Blad, som mente stillingen som havnedirektør var av betydelig offentlig interesse, og at man derfor måtte stille særlige krav til åpenhet. I klagen ble det vist til kravet om at søkeres ønske om konfidensialitet alltid må veies opp mot stillingens offentlige interesse, og at terskelen for hemmelighold er høy når man skal ansette ledende stillinger i det offentlige.

Borg Havn tok da en ny runde blant søkerne og varslet at søkerlisten ville bli offentliggjort, noe som resulterte i at ni stykker valgte å trekke søknaden sin.

Les mer om saken på f-b.no.