Offentlig ansatte har også ytringsfrihet

Som følge av en svært kritisk uttalelse fra Sivilombudsmannen måtte et regionalt senter på et Helseforetak trekke advarselen til en ansatt. Sivilombudsmannen mente advarselen var uberettiget, og understreker at ansattes har god anledning til å delta i samfunnsdebatten, også innenfor eget arbeidesfelt.

Som følge av en svært kritisk uttalelse fra Sivilombudsmannen måtte et regionalt senter på et Helseforetak trekke advarselen til en ansatt. Sivilombudsmannen mente advarselen var uberettiget, og understreker at ansattes har god anledning til å delta i samfunnsdebatten, også innefor eget arbeidesfelt.

I uttalelsen fastslår Sivilombudsmannen at en ansatts adgang til å skrive kronikker innenfor eget arbeidsfelt er meget vid, selv om den inneholder meninger som ikke er i samsvarer med virksomhetens syn. En ansatts adgang til å publisere faglige artikler innenfor sitt arbeidsfelt er meget vid, også der vedkommende arbeider innefor et felt som berører særlig sårbare grupper. Arbeidsgiver må i atskillig grad tåle også de artiklene som ikke er i samsvar med virksomhetens kjerneformål. Det kan ikke i medhold av lojalitetsplikten stilles krav om at faglige artikler som den ansatte får publisert i egenskap av privatperson eller fagperson skal være i samsvar med virksomhetens formål, står det blant annet i uttalelsen.