– OEP en ubetinget suksess

– Ett år etter lansering kan jeg slå fast at OEP har vært en ubetinget suksess. Dette skriver statsråden i en kronikk i Dagsavisen 16 mai. I dag leverer 86 offentlige etater og departementer sine journaler til OEP, og målet er at enda flere virksomheter skal bli omfattet. Ifølge statsråden har tjenesten siden den startet for ett år siden mottatt og behandlet over 120 000 innsynskrav. Å øke antall innsynskrav var også målet da Stortinget vedtok å etablere tjenesten.

Har du synspunkter på hvordan OEP fungerer, hva som kan forbedres ol, send innspill