Ny rapport: 13 uheldige eksempler på hemmelighold

Pressens offentlighetsutvalgs rapport om hemmelighold i forvaltningen.

Pressens offentlighetsutvalg legger i dag fram en ny rapport med 13 eksempler på saker som viser problemer ved hemmelighold i stat og kommuner.

Rapporten lanseres på Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar på Litteraturhuset i Oslo.

Her finner du hele rapporten. Den kan også bestilles i papir for kr 50. Send bestilling til Kristine.foss(a) presse.no

Innsyn 2015 Pressens offentlighetsutvalg

NB! I den første utgaven som lå ute hadde deler av eksempel 2.2 «Hotellsaken i Sandnessjøen» falt ut. Det er nå rettet opp, sammen med enkelte skrivefeil.

Spørsmål om rapporten:

Siri Gedde-Dahl, leder for Pressens offentlighetsutvalg og journalist i Kapital, 975 25 118

Kristine Foss, jurist i Norsk Presseforbund, 48 11 0268.