Ny innsynslov til danskene

Onsdag la det danske Justisministeriet fram utkast til ny offentlighetslov for Folketinget. Utkastet ligner mye på den norske offentleglova, men har en langt enklere regel for når selskap med offentlig eierskap er omfattet av loven.

Onsdag la det danske Justisministeriet fram utkast til ny offentlighetslov for Folketinget. Utkastet ligner mye på den norske offentleglova, men har en langt enklere regel for når selskap med offentlig eierskap er omfattet av loven.

Forslaget samsvarer i all hovedsak med det som lovkommisjonen la fram i november i fjor, og inneholder regler om utvidelse av lovens virkeområde når det gjelder offentlige selskaper, innføring av formålsbestemmelse, rett til å kreve uttrekk fra database, forenklet innsynskrav og regler om journalføring. For selskap med offentlig eierskap er regelen at loven gjelder for all virksomhet hvis mer enn 75% av eierandelen tilhører danske offentlige mydnigheter.
Under det danske Åpenhedstinget på Christiansborg forrige mandag var det flere representanter, ikke bare fra mediene, men også Institut for menneskerettigheder, som var kritiske til forslaget. Kritikerne mente loven var lang og vanskelig håndterbar, og stilte spørsmål ved innholdet i flere av unntaksbestemmelsene. Den norske OEP var også tema på konferansen, ettersom Pressens Uddannelsesfond bevilget 60.000 danske kroner til et forsøksprosjekt for elektroniske postlister etter samme mønster som OEP (Offentlig Elektronisk Postjournal) i Norge.

Les mer om forslaget i