Ny innsynslov og utenriksoffentlighet

Mandag 24. november kl 12-14 har du mulighet til å lære deg hva den nye offentlighetsloven sier om innsyn i dokumenter som angår Norges utenriks- og forsvarspolitikk.

Har du blitt nektet innsyn i dokumenter med begrunnelsen «av hensyn til rikets sikkerhet» eller Norges utenrikspolitiske hensyn? Trenger du motargumenter når saker unntas av hensyn til nasjonale interesser? Sliter du med innsyn i forsvaret? Da bør du sette av to timer mandag 24 november!

Mandag 24.11 kl 12-14 arrangerer Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund i samarbeid med Utenriksdepartementet og Justisdepartementet et felles opplæringsmøte om de bestemmelsene i den nye offentlighetsloven som blir mest relevante for dokumenter hos Utenriksdepartementet og underliggende organer. Kurset finner sted i Utenriksdepartementets lokaler.

Lovrådgiver Magnus Greaker fra Justisdepartementet vil redegjøre om hovedendringer i den nye loven når det gjelder utenriksoffentlighet, med spesielt fokus på når forvaltningen kan unnta opplysninger av hensyn til utenrikspolitiske interesser og nasjonale forsvars- og trygghetsinteresser ( gjeldende lov § 6 (1), ny lov §§ 20, 21)
Dette er en enestående anledning til å lære seg de nye reglene som vil være helt avgjørende for din rett til innsyn i dokumenter tilknyttet utenrikspolitikk, forsvar og trygghet på lokalt og regionalt nivå.

Påmelding her innen fredag 21.11. Spørsmål kan rettes til Kristine Holm, 22 40 50 45.

Relaterte artikler:
Slik blir den nye offentlighetsloven

Slakter sakbehandlingen i Utenriksdepartementet