Norske selskaper må bli mer åpne

Med Statoil som klar vinner, viser undersøkelsen gjennomført av Transparency International Norges i samarbeid med KLP, at norske børsnoterte selskaper har mye å gå på når det gjelder åpenhet.

Mens Statoil og Telenor fikk 8 poeng på en skala fra 1-10, fikk langt over halvparten mindre enn 5 poeng i åpenhetsundersøkelsen.

Land-for-land rapportering
Undersøkelsen er gjennomført blant de 50 største, norske børsnoterte selskapene og måler antikorrupsjonsprogrammer, organisatoriske opplysninger og land-for-land-rapportering. Resultatene viser at selskapene har mye å gå på når det gjelder åpenhet, og spesielt når det gjelder land-for-land-rapporteringen der ingen selskaper fikk full score.

Motivere til mer åpenhet
Generalsekretær i TI Norge ber folk lese rapporten i en større kontekst og minner om at Norge har opplevd alvorlige korrupsjonssaker i noen av våre største og stolteste selskaper. Samtidig håper hun rapporten kan ha en motiverende virkning: – Vi tror økte krav til åpenhet kan være til hjelp for selskapene som hver eneste dag skal gjøre forretninger i mange utfordrende markeder og kulturer utenfor Norges grense.

Hele rapporten ligger ute på Transparency International Norges hjemmeside.