– Norge kan få verdens beste postjournal

Pressens offentlighetsutvalg mener regjeringens satsning på Offentlig elektronisk postjournal (OEP) setter Norge i førersetet for enkelt tilgang til informasjon. Her er en ny uttalelse fra utvalget.

Pressens offentlighetsutvalg (POU)  er et utvalg nedsatt av Norsk Presseforbunds styre for å sikre og styrke offentlighetsprinsippet i Norge. Utvalget avgir jevnlig uttalelser i spørsmål og saker som gjelder åpenhet og innsyn i samfunnet.

Pressens offentlighetsutvalg uttaler:

«Pressens offentlighetsutvalg mener forslaget fra regjeringen om å bevilge 13 millioner kroner til en ny løsning for Offentlig elektronisk postjournal (OEP) styrker demokratiet og setter Norge i førersetet når det kommer til enkel teknologisk tilgang til dokumenter i statlige virksomheter.

Den økte satsningen vil gjøre det mulig å legge ut fulltekstdokumenter direkte i OEP, i stedet for at man skal måtte gå veien om innsyn. Dette er effektivt både for den som leter i offentlige dokumenter, og for saksbehandlere i forvaltningen som ikke trenger å vurdere innsyn flere ganger.

Utvalget merker seg at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner forutsetter at ny løsning betyr at innbyggere og mediene raskere vil finne dokumenter, og at ansatte i forvaltningen kan bruke mindre tid på innsynsbegjæringer. Dette forutsetter at det i tillegg til den tekniske løsningen, etableres gode rutiner for utlegg av dokumenter og at ansatte i forvaltningen får skikkelig opplæring i offentleglova og andre regler om innsyn.

I tillegg bør sentrale brukergrupper, som mediene, involveres så tidlig som mulig i prosessen med å utvikle ny løsning, slik at man kan få kartlagt behov og funksjonalitet opp mot målet om å styrke informasjonsfriheten og demokratiet.

Med disse forutsetningene vil satsningen nasjonalt bety en vesentlig styrking av OEP, og det vil dessuten bli en enda bedre eksportvare – for å styrke informasjonstilgangen i andre land.»

 

Kontaktpersoner:
Leder for utvalget, Siri Gedde-Dahl, 975 25 118
jurist i Presseforbundet, Kristine Foss, 481 10 268