Nittedal kommune vil overprøve Fylkesmannen

Ifølge Varingen.no er Nittedal kommune så uenig med Fylkesmannens vedtak om å offentliggjøre dokumenter, at det varsles omkamp.

For ikke lenge siden konkluderte Fylkesmannen i Oslo og Akershus at Nittedal kommune hadde praktisert offentlighetsloven feil da Varingen ble nektet innsyn i flere dokumentet. Fylkesmannen opphevet derfor avslaget, og bestemte at Varingen skulle få innsyn i ett av de to etterspurte dokumenter. På Varingen.no opplyses kan vi nå lese at kommunen er så misfornøyd med resultatet, at den vil be Fylkesmannen omgjøre sitt vedtak. Juridisk rådgiver i kommunen, Anne Kristin Berntsen, sier til Varingen at det ikke er dokumentets innhold som er problematisk, men at man er uenig måten Fylkesmannen har tolket offentlighetsloven. ? Fylkesmannen har enten ikke forstått loven rett, eller så har de ikke forstått faktum i denne saken, uttaler Berntsen til avisa.
Innsyn i de aktuelle dokumentene ble avslått med henvisning til at de inneholdt avviksmeldinger fra en enhetsleder vedrørende straffbare forhold, meldinger som utarbeides spesielt til bruk som underlagsmateriale i forbindelse med anmeldelser til politiet. Dermed mente kommunen dokumentene faller utenfor offentlighetsloven, og viste til bestemmelsen i § 1(3) om at loven ikke gjelder for saker som behandles etter rettspleielovene.

Fylkesmannen var uenig i dette, og mente det avgjørende for spørsmål om innsyn må være at dokumentene ble utarbeidet av kommunen for å rapportere/dokumentere avvik, og at de følgelig ikke var å anse som et dokument som behandles etter rettspleielovene, slik som er kravet i offentlighetsloven § 1(3). Dette betyr at offentlighetsloven gjelder, og unntak må begrunnes i ett av unntakene der. For det ene dokumentet mente Fylkesmannen at hele skulle frigis, mens det andre ble unntatt offentlighet som følge av at det forelå taushetsplikt for det vesentligste av dokumentets innhold (forvaltningsloven § 13(1) jf. offentlighetsloven § 5a, annet ledd).

Les mer om de hemmeligholdte dokumentene på Varingen.no.

Her finner du avgjørelsen som frigir hele dokumentet.

Her finner du avgjørelsen som unntar som følge av at det foreligger taushetsplikt.

Her finner du brevet fra kommunen om omgjøring av vedtak, og her finner du svaret fra Varingen.