Nektes innsyn i kommunalt parkeringshus

Tønsberg Blad nektes innsyn i styrepapirene til det kommunale selskapet Tønsberg Parkering AS. Ettersom Tønsberg Parkering er et akseselskap, er styret i tvil om offentlighetslovens bestemmelser om innsyn gjelder. De har engasjert advokat for å få klarhet i spørsmålet. «Unødvendig», sier leder av Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund, Arne Jensen. Les mer på