Nekter mediene onlinetilgang til motorvognregisteret

Vegvegsenet har fattet vedtak om å trekke tilbake medienes onlinetilgang til motorvognregisteret. Årsaken skal være strid med personopplysningsloven. Medieorgansisasjonene varsler at de vil påklage vedtaket.

Vegvegsenet har fattet vedtak om å trekke tilbake medienes onlinetilgang til motorvognregisteret. Årsaken skal være strid med personopplysningsloven. Medieorganisasjonene varsler at de vil påklage vedtaket.

I sommer skrev presse.no/offentlighet at vegvesenet vurderte å trekke tilbake medienes online-tilgang til motorvognregisteret. I et felles brev protesterte flere presseorganisasjoner mot omgjøringen, og hevdet blant annet at omgjøringen strider mot grunnleggende prinsipper om offentlighet og viderebruk av offentlig informasjon. Til tross for dette har Vegvesenet nå fattet vedtak om å trekke tilbake tilgangen med frist til den 15. januar 2011.

Foruten de 18 mediebedrifter som har onlinetingang i dag, vil tilbaketrekningen ramme alle de som har behov for tilgang fremover. Medieorganisasjonene opplyser til presse.no/offentlighet at de vil påklage vedtaket.