Nekter innsyn for å unngå debatt

Ifølge NRK Sámi Radio nekter områdestyret i Finnmark å gi innsyn i dokumenter om reingjerder fordi man ikke ønsker en offentlig debatt før saken er behandlet av styret.

Områdestyet i Finnmark mener dokumentene om reingjerder må unntas som interne offentleglova § 14 fram til saken har vært behandlet av områdestyret. Dermed nektes NRK Sámi Radio innsyn i dokumentene. I begrunnelsen for avslaget heter det blant annet at områdestyret ikke ønsker at styrets behandling skal fokuseres gjennom en offentlig debatt. Les hele saken på NRK Sámi Radio. Her finner du brevet der områdestyret nekter innsyn. NRK Sámi Radio har påklaget avslaget i medhold av offentleglova § 32.