Narvikgården AS må følge offentleglova

Det kommunale selskapet Narvikgården AS nektet å godta Fylkesmannens avgjørelse om at det måtte følge offentleglova. Nå har også Sivilombudsmannen fastslått at loven gjelder.

Sivilombudsmannen fastslår at det var rett av Fylkesmannen i Nordland å vurdere morselskapet for seg og ikke hele konsernet i spørsmålet om offentleglova gjelder. Sivilombudsmannen finner heller ikke grunnlag for å kritisere Fylkesmannens vurdering av om Narvikgården AS er i en konkurransesituasjon som gjør at selskapet må unntas etter lovens § 2(1) 2.pkt. Det vises her til Fylkesmannens vektlegging av selskapets offentlig utviklings- og utbyggingsoppgaver og hensynet til at organisering ikke skal medføre mindre åpenhet og offentlighet.
Les hele avgjørelsen her.