Nå kan du gi innspill til «data.norge.no»

Fornyingsminister Rigmor Aaserud har opprettet nettstedet data.norge.no. Nå trenger hun innspill til hvilke offentlige data nettstedet bør fylles med.

Formålet er å lage et datakilderegister over offentlig sektors data, som kan viderebrukes av presse, næringsaktører eller Ola og Kari Nordmann forøvrig. Foreløpig er nettstedet en blogg hvor Fornyings- og administrasjonsdepartementet ber om innspill til hva nettstedet bør fylles med.

Rigmor Aaserud skriver i Computerworld, 23.april 2010:

«Å lage en oversiktlig samling over hva som finnes av offentlige data i Norge og hvordan de kan brukes er en av de beste måtene vi i Fornyingsdepartementet kan legge til rette for viderebruk av dataene. En slik samling skal blant annet ha informasjon om hvem som er ansvarlig for dataene, hvor de kan hentes, hvordan de kan brukes, og under hvilke vilkår de er gjort tilgjengelige. Sånn sett ligner det en del på amerikanske data.gov og engelske data.gov.uk.»

Vil du vite mer om dette? presse.no/offentlighet har tidligere skrevet om prosjektrapporten «Fakta først», om frigjøring av offentlig sektors data.