Nå kan alle redaksjoner bestille skattelister

Fra i dag, tirsdag 13. september kan alle redaksjoner bestille elektroniske skattelister for ligningsåret 2010. Interesserte må ta kontakt med skatteetaten for å inngå avtale om tilgang.

Nytt i år er at medier som ønsker tilgang må inngå en avtale med Skatteetaten der redaktøren forplikter seg til ikke å legge ut hele eller deler av listen for personlige skattytere på nett, å utgi den på papir eller overlate den til andre. Utover dette har Stortinget forutsatt at opplysningene fra listene skal kunne brukes som før. Dette betyr at mediene fremdeles skal kunne publisere oversikt over kommunens ti rikeste, folkevalgtes inntekt osv. De som inngår avtale, vil få tilgang fra fredag 21. oktober.

Restriksjoner for utlegging av hele eller deler av skattelisten gjelder ikke listene for selskaper og andre upersonlige skattytere. Disse kan brukes akkurat som før, og også legges søkbart på nett. Dataformatene skal være de samme som tidligere.

Les mer om tilgang og inngåelse av avtale på Skatteetatens hjemmesider.

Den nye ordningen ble vedtatt av Stortinget 17. juni i år. Her kan du lese komiteens innstilling.