Møte om skattelister

Finansdepartementet har invitert presseorganisasjonene til et møte for å diskutere behovet for endringer i måten skattelistene offentliggjøres på. Møtet kommer etter forslag fra skattedirektøren om begrensninger i adgangen til publisering og bruk av data fra de offentlige skattelistene.

Finansdepartementet har invitert flere presseorganisasjoner til et møte for å diskutere behovet for endringer i måten skattelistene offentliggjøres på. Møtet kommer etter forslag fra skattedirektøren om begrensninger i adgangen til publisering og bruk av data fra de offentlige skattelistene. Møtet finner sted 30. november.