Møte i Offentlighetsutvalget

Onsdag 7. november har Offentlighetsutvalget møte. På dagsorden står blant annet evaluering av Åpenhetstinget og planlegging av nye åpenhetsprosjekter.

Her er programmet for onsdagens møte i Offentlighetsutvalget:

  • Evaluering av Åpenhetstinget
  • Orientering om Sivilombudsmannens avgjørelse angående saksbehandlingen i parlamentariske Bergen og Oslo
  • Gjennomgang av undersøkelse av resultater fra klager til Kongen i statsråd
  • Hva skal bli vårt neste offentlighetsprosjekt? Skal vi følge opp Åpenhetsindeksen? Teste ut mulighetene med offl. § 9 eller miljøinformasjonsloven?
  • Eventuelt
    Informasjon om Stortingshøring om endringer i kommuneloven –