– Morselskap ikke konkurranseutsatt

Et morselskap kan vuderes selvstendig, og er ikke nødvendigvis konkurranseutsatt, selv om datterselskapene er det. Narvikgården AS må dermed følge offenlighetsloven, mener Fylkesmannen i Nordland.

Avisa Fremover klaget, da den ikke fikk innsyn i postjournalen til Narvikgården AS, morselskapet for åtte selskaper som sammen har til formål å bedrive ?eiendomsutvikling, kjøp, salg og utleie av fast eiendom samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette ved aksjekjøp eller på annen måte?.

Selskapet viste til at konsernet må sees under ett, «fordi Narvikgården har en rekke konsernfunksjoner og ved det er en integrert og nødvendig del av den totale virksomhet i konsernet». Det vises til at konsernet i all hovedsak driver konkurranseutsatt virksomhet på samme vilkår som private, og at det dermed ikke må følge offentlighetsloven. Avisen klaget, og fikk medhold hos Fylkesmannen i Nordland. Det vises i uttalelsen til en vurdering av selskapet som morselskap for en rekke konkurranseutsatte datterselskaper, men fylkesmannen understreker at morselskapet er et selvstendig rettssubjekt som kan vurderes separat, og det vises til tidligere uttalelser om dette, blant annet fra Fylkesmannen i Hedmark.

Fylkesmannen i Nordland skriver:

«Om Narvikgården AS hovedsakelig driver konkurranseutsatt virksomhet må avgjøres ut i fra en helhetsvurdering der selskapets stiftelsesgrunnlag, uttalte målsetning og regnskapsmessige tall må tas i betraktning.»

Ifølge fylkesmannens vurderinger er Narvikgårdens virksomhet overfor datterselskapene ikke utsatt for reell konkurranse.

Les hele uttalelsen fra Fylkesmannen i Nordland her: