Mobilbasestasjonene skal offentliggjøres

En offentlig database vil gi fullt innsyn i plasseringen av mobilbasestasjoner. Dette kommer som følge av NRK Brennpunkts klage over at disse opplysningene ble holdt hemmelige.

Etter pålegg fra Samferdselsdepartementet jobber Post- og teletilsynet nå med en database som skal inneholde opplysninger om hvor de ulike mobilbasestasjonene er plassert. Dette skriver nettstedet mobilen.no.

Telenor har tidligere overfor NRK Brennpunkt nektet å gi ut opplysninger om mobilbasestasjoner, med henvisning til sikkerhets- og konkurransemessige hensyn. NRK Brennpunkt tok da saken videre til Miljøklagenemnda, der et flertall konkluderte med ( sak 2008/07) at dette var informasjon av betydning for miljøet, og som offentligheten derfor hadde krav på etter miljøinformasjonsloven § 16.

Ifølge mobilen.no vil databasen inneholde en oversikt over samtlige mobilbasestasjoner i Norge. Dermed kan man enkelt finne ut av hvor mange basestasjoner som står plassert i eget nærområde. Post- og teletilsynet skal ha som mål å få ferdig databasen innen nyttår.

Les mer om Telenors hemmelighold og klagesaken på NRK Brennpunkts nettsider.