Mindre åpenhet etter journaltabbe?

Svikt i rutinene førte til at et dokument med sensitivt materiale ble lagt ut på kommunens postjournal. Nå truer kommunen med å legge ned hele journalen på nett.