Mindre åpenhet etter 22. juli

Journalister opplever mindre åpenhet etter terrorhendelsene.

Blant journalistene som i hovedsak har dekket 22. juli-hendelsene det siste halvåret, svarer 36 prosent at de møtes med mindre åpenhet enn tidligere. Også 23 prosent av de som ikke har jobbet med terroren, mener det har vært en endring til det verre.

Det kommer frem i en spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Journalistlag, der 457 journalister har svart. Av undersøkelsen går det frem at journalistene særlig mener politiet har vært vanskelig tilgjengelig, og at avslag på innsynskrav har vært et gjentagende problem.

Les mer om undersøkelsen på NJs nettside.