Mer innsyn i partifinansieringen

Regjeringen varsler strengere regler for innsyn i politiske partiers pengebruk. Dette melder NRK.no. Tiltaket fra regjeringen er en oppfølgeing av krav fra Europarådets antikorrupsjonsgruppe.

Regjeringen varsler strengere regler for innsyn i politiske partiers pengebruk. Dette melder NRK.no. Tiltaket fra regjeringen er en oppfølging av krav fra Europarådets antikorrupsjonsgruppe, GRECO (Groups of states Against Corruption).

Våren 2009 mottok Norge en liste med flere krav fra den europeiske korrupsjonsgruppa som hadde vurdert praksisen rundt politiske partier og partifinansiering i Norge. Kravene var mer åpenhet rundt partienes partiregnskap, og særlig innsyn i utgifter og inntekter i forbindelse med valgkamper. I følge en pressemelding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet 04.05.2009, hadde regjeringen frist på seg til 30. august i år, på å melde tilbake hvilke tiltak som vil bli satt igang for å følge opp GRECOs krav.

presse.no/offentlighet var i kontakt med Fornyingsdepartementet i begynnelsen av denne måneden, som da opplyste i en