Mener jobben begrenser ytringsfriheten

I den første omfattende undersøkelse om befolkningens syn på ytringsfrihet, oppgir 53 prosent at lojalitet til arbeidsgiver kan begrense muligheten til å delta i offentlige debatter.

Undersøkelsen, som er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Fritt Ord er den første store undersøkelsen om den norske befolknings holdninger til og opplevelse av ytringsfrihet.
mens 53 prosent anser seg bundet av lojalitetshensyn, oppgir 52 prosent av de spurte at man kan si sin mening på egen arbeidsplass uten å frykte for personlige konsekvenser. 68 prosent mener de trygt kan melde fra om alvorlige og kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Undersøkelsen er utført i samarbeid med UNESCOs ekspertgruppe for presse- og ytringsfrihet, og tar for seg områder som holdninger til ytringsfrihet generelt, opplevelse av ytringsfrihet i Norge i dag, opplevelse av egen ytringsfrihet, hvor høyt ytringsfrihet prioriteres i Norge sammenliknet med andre samfunnsmål, ytringer i media, arbeidslivet, religion, politikk og media, politisk overvåkning, medienes idealer, egenopplevd trakassering og vold.

Les hele undersøkelsen her.