Medieorganisasjoner kritiske til fotoforbud

Fotoforbud er ikke noe et nytt fenomen. I 2007 sendte medieorganisasjonene ut en oppfordring til norske arrangører om å ikke akseptere restriksjoner på medienes arbeid under arrangementer i Norge.

Saken i Journalisten i dag om at Beyoncé nekter redaksjonene egne fotografer, er ikke et nytt fenomen. I 2007 sendte Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Pressefotografenes Klubb, Mediebedriftenes Landsforening, Landslaget for Lokalaviser, Den Norske Fagpresses Forening og Magasin- og ukepresseforeningen, en felles oppfordring til norske arrangører om å klargjøre for utenlandske aktører at norske medier ikke aksepterer restriksjoner på medienes arbeid under arrangementer i Norge.

I henvendelsen vektlegges særlig at denne type restriksjoner strider med prinsipper om fri nyhetsformidling.

«Undertegnende medieorganisasjoner har med bekymring observert at det i økende grad legges begrensninger på medienes dekning av kulturelle og sportslige arrangementer. I særlig grad gjelder dette pressefotografenes arbeidsbetingelser. Det er klart i strid med anerkjente prinsipper for fri nyhetsformidling når artister og arrangører stiller vilkår for hva som kan bringes av tekst og bilder i reportasjer og for hvordan dette senere kan brukes i mediet. Utgangspunktet må alltid være at mediereportere, som kan legitimere seg med gyldig pressekort, vilkårsløst kan få utført det oppdrag som redaksjonsledelsen har pålagt dem i dekning av arrangementer åpne for allmennheten», heter det blant annet i brevet.