Medieåret 2016

Her er programmet for arrangementet "Medieåret 2016" som arrangeres onsdag 11. januar.

Norsk Presseforbund, og forbundets medlemsorganisasjoner, som Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, Landslaget for lokalaviser m.fl, inviterer til framleggelse av rapporter og statistikker for PFU-behandling, innsynsarbeid m.v. i 2016. Pressens Offentlighetsutvalg (POU) vil blant annet legge frem en ny undersøkelse som dokumenterer hvordan innsynsretten etter offentlighetsloven undergraves i deler av statsapparatet.

Program, for «Medieåret 2016», i Amedias kantine i Akersgata 34, onsdag 11. januar 2017 kl 0930-1100:

  1. Velkommen, ved NPs generalsekretær, Nils E. Øy
  2. Åpenhet og innsynsrett i 2016, ved Siri Gedde-Dahl, leder for Pressens Offentlighetsutvalg (POU).
  3. Etisk oversyn, PFUs avgjørelser i 2016, ved Alf Bjarne Johnsen, leder for Pressens Faglige Utvalg (PFU).
  4. Kommentarer til de to presentasjonene, med særlige utfordringer til å sette fjorårets erfaringer inn i en større sammenheng, og særlig overfor medienes utfordringer i årene fremover:
  • Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten, om POU-rapporten
  • Margrethe Geelmuyden, kommunikasjonsrådgiver Geelmuyden Kiese, om PFU-rapporten

Deretter er det invitert til «samtidig imøtegåelse» fra medier og myndigheter som blir kritisert i presentasjonene, og kommentarer fra medieorganisasjonene.