Må ta hensyn til to lover

De som behandler krav om innsyn i miljøinformasjon etter offentlighetsloven, må også vurdere kravet etter miljøinformasjonsloven.

Det presiserer Klagenemnda for miljøinformasjon i en ny uttalelse. Foranledningen er en klage fra Kommunal Rapport over manglende innsyn i en reklametårn-avtale mellom JCDecaux Norge AS og Viken Nett AS (nå Hafslund Nett AS).

På samme måte påpeker nemnda at et klageorgan må vurdere om avslag skal opprettholdes på bakgrunn av begge lover.

Les hele saken til kommunal-rapport.no her.