Må offentliggjøre hemmelig NAV-dokument

Etter klage fra Varingen må rådmannen i Nittedal frigi opplysninger i et hittill hemmelig notat fra NAV. Fylkesmannen mente det saksforberedende notatet inneholdt flere opplysninger av betydelig offentlig interesse, og at dette veide tyngre enn behovet for en lukket intern saksbehandling.

Det hemmeligholdte dokumentet var en utredning fra NAV om økonomiske og menneskelige konsekvenser av økt husleie for kommunale boliger. Da journalist i Varingen og medlem av offentlighetsutvalget, Vegard Venli, ble nektet innsyn i dokumentet, klaget han på avslaget.
Fylkesmannen var enig i at dokumentet var internt og derfor kan unntas etter offl. § 15(1). Når det likevel ble konstatert brudd på offentlighetsloven var det fordi dokumentet inneholdt opplysninger av så stor allmenn interesse, at dette måtte gå foran behovet for en lukket saksbehandling. Med andre ord ble opplysninger i dokumentet frigitt etter en ny vurdering av meroffentlighet ( § 11 i offentlighetsloven).

Les mer om saken på