Må gir ut advokatbrev om skulpturpark

Etter klage fra Kommunal Rapport må Oslo kommune offentliggjøre brev fra Kommuneadvokaten til Kulturetaten i Oslo kommune.

Brevene ble sendt fra Kommuneadvokaten til kulturetaten i forbindelse med avtale om skulpturpark fra Christian Ringnes stiftelse til Oslo kommune. Avtalen fastsetter på hvilke vilkår kommunen ønsker å mottat skulpturparken.

Kulturetaten ville hemmeligholde dokumentene som interne etter § 14 i offentleglova. Fylkesmannen er enig i at Kommuneadvokaten og kulturetaten er ett og samme organ, men mener dokumentene likevel er offentlig fordi hensynet til innsyn veier tyngre enn behovet for å skjerme intern saksbehandling (merinnsyn etter § 11).

Avgjørende for Fylkesmannen er at avtalen om gaveoverføring nå er vedtatt slik at man ikke lenger kan si at interne prosesser kan skades ved åpenhet, at dette er et forhold som er av stor interesse for allmennheten, og at innsyn vil skape større forståelse om den avtalen som er inngått. Fylkesmannen viser også til offentleglovas formålsbestemmelse som taler for at innsyn skal gis når det ikke er åpenbare grunner for å nekte innsyn.