Lukket «gruppemøte» i strid med loven

Bardu kommunes formannskap lukket deler av et møte i strid med kommuneloven. Det mener Fylkesmannen i Troms, etter en klage fra Nye Troms.

En journalist fra avisen Nye Troms måtte vente utenfor, mens et samlet formannskap i Bardu diskuterte budsjettrammene «på kammerset». Journalisten protesterte, og fikk omsider anledning til å være til stede, men da var hovedforhandlingene avsluttet. Avisen klaget saken til Fylkesmannen i Troms, som ba om en redegjørelse fra Bardu kommune. Ordføreren forklarte her at Aps fire representanter og Sps representant, som til vanlig samarbeider, inviterte Formannskapets to siste representanter, fra Høyre, til et felles gruppemøte, ettersom det ble klart «at alle partiene i formannskapet stod rimelig nært hverandre i budsjettsaken». Det var under det felles, lukkede gruppemøtet at forslag til budsjett for 2012 ble utarbeidet.

– Klart saksbehandling

Fylkesmannen viser i sin uttalelse til kommunelovens beskrivelse av et møte:
«Kjennetegnet ved et møte i kommunelovens forstand er ? i tillegg til formelle forhold rundt innkalling, saksliste, møtegodtgjørelse mv. ? at det drives saksbehandling, jf. ovenfor. Man kan således ikke flytte hele eller deler av realitetsdebatten om en sak over til et ?formøte?, et ?felles gruppemøte? og lignende, for deretter å treffe det formelle vedtaket i et ordinært møte ? uten at dette vil være en omgåelse av kommunelovens regler for saksbehandling i folkevalgte organer. (?) I det aktuelle ?gruppemøtet?, med et samlet formannskap til stede, ble det utarbeidet ?et forslag til budsjett 2012 utformet på bakgrunn av debatten i formannskapsmøtet.? Temaet for møtet var således et forhold som ligger under formannskapets arbeidsområde, og som deltakerne senere skulle ta stilling til. Etter Fylkesmannens vurdering er dette klart å anse som saksbehandling.»

Viktig sak

Fylkesmannen i Troms påpeker at behandling av budsjett kanskje er den viktigste saken de folkevalgte behandler i løpet av året, og at kommunelovens bestemmelse om at «Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møte» (§ 31) her gjør seg ekstra sterkt gjeldende.
I uttalelsen ber fylkesmannen kommunen om å sikre sine rutiner for gjennomføring av åpne møter.