Lover enklere tilgang til fulltekstdokumenter

Departementet lover lettere tilgang til hele dokumenter. I en fersk rapport er dette ett av tiltakene som skal gi oss en enklere hverdag.

I rapporten «Enkelt og greit – 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg» er innsyn i offentlige dokumenter ett av tiltakene. I punkt 43 lover departementet følgende:

«Regjeringen vil gjøre det enklere å få tilgang til dokumenter uten ny saksbehandling. Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er en banebrytende, norsk løsning for innsyn i postjournalene fra statlige virksomheter. Alle kan søke i postjournalene og be virksomheten om å få tilgang til dokumenter fra journalen. I 2012 formidlet OEP over 200 000 innsynskrav. Offentlighetsloven og dens prinsipper gjelder for OEP. Regjeringen ønsker å legge til rette for en mer effektiv
lenkefunksjonalitet for å gjøre det enklere å få tilgang til dokumenter som allerede er publisert eller gjort tilgjengelig etter søknad om innsyn. OEP er under kontinuerlig videreutvikling, og Fornyingsdepartementet vil i løpet av 2013 ta stilling til forbedret funksjonalitet for slik lenking. For at virksomhetene skal ta denne lenkefunksjonen i bruk, må arkivsystemleverandørene først innføre dette i sine systemer. Statlige virksomheter oppfordres til å ta i bruk lenkefunksjonaliteten når løsningene er klare, og der det er hensiktsmessig. For eksempel vil Arbeidstilsynet i løpet av høsten 2013 prøve ut en enklere og mer effektiv løsning for publisering av dokumenter fra offentlig postjournal.»

Les mer på NHDs hjemmeside.