Lillebror ser deg

OEP-ordningen utvides, og antall innsynskrav øker kraftig.

I hele fjor kom det i underkant av 157 000 krav om innsyn via Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP), der en rekke offentlige virksomheter ? fra departementer til tilsyn og fylkesmenn ? legger ut søkbare postlister. Så langt i år har det kommet mer enn 57500 krav hit, ifølge statistikk fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Fortsetter trenden, vil antall innsynsbegjæringer til OEP passere 200 000 med god margin i år.

Flere virksomheter

Økningen skyldes høyst sannsynlig at ordningen utvides kontinuerlig. I første halvår av 2012 er det ventet at minst 13 nye virksomheter skal begynne å levere til OEP, deriblant Mattilsynet, Forsvarsbygg og Norges forskningsråd.

Lysbakken-effekt?

Men også enkeltsaker kan føre til stor pågang. Antall innsynskrav til Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet (BLD) er langt mer enn doblet sammenlignet med fjorårets tre første måneder. I 2012 er det sendt 1500 innsynsbegjæringer hit. Og det er nærliggende å knytte denne økningen til Lysbakken-saken. To dokumenter med ordet ?selvforsvarskurs? i tittelen er i hvert fall blant de mest populære innsynssakene så langt i år.