Leverte stevning – får journal

Gudbrandsdølen (GD) ga seg ikke, da Eidsiva Energi ikke ville etterfølge offentlighetsloven.

Ifølge Norsk Redaktørforening hadde Fylkesmannen i Hedmark to ganger gitt GD medhold i at Eidsiva Energi er omfattet av offentlighetsloven, men selskapet rettet seg ikke etter dette, og opprettet ingen postjournal. Da engasjerte avisen advokat, og da stevningen ble levert, snudde selskapet. Til avisen sier konsernsjefen i Eidsiva Energi at de ønsket å vente på Justisdepartementets avklaring av hvorvidt kraftbransjen generelt skal være underlagt offentlighetsloven, men at de nå vil opprette postjournal i løpet av kort tid.