Kunnskapsdepartementet vil ikke lenger behandle innsynsklager

Kunnskapsdepartementet vil ikke lenger behandle klager over avslag på innsyn fra universiteter og høyskoler, og foreslår å overlate disse til en felles klagenemnd. Presseorganisasjonene er i mot forslaget.

I dag havner klagen på departementets bord hvis du får avslag på innsyn hos en høyskole. Dette vil departementet ha slutt på. I stedet ønsker de å overlate klagebehandlingen til en klagenemnd som er opprettet av Kunnskapsdepartementet for å behandle klager fra studenter som er utestengt fra studiene på bakgrunn av juks på eksamen eller manglende «skikkethet».

Forslaget fremmes i et høringsnotat som har høringsfrist i morgen.

Presseorganisasjonene, representert ved Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund, og Norsk Redaktørforening, er i mot forslaget og mener det er formelt feil å gjøre denne endringen i lov om universiteter og høyskoler, når klager over innsyn reguleres i offentleglova. Videre mener presseorganisasjonene det vil føre til dårligere og tregere saksbehandling av denne type klager, en saksbehandling som allerede i dag til tider tar urimelig lang tid.

Les hele høringsuttalelsen fra NR, NP og NJ her.