Kritiske til kommunens reglement

Avisen Agder setter et kritisk søkelys på pressereglementet i Flekkefjord kommune. Avisen mener det bryter med demokratiske prinsipper.

I en lederartikkel skriver avisen blant annet: «Etter vår oppfatning er det reglementet som Flekkefjord kommune nå har vedtatt et brudd med viktige demokratiske prinsipper og et brudd på Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet.»

Reglementet i Lillesand blir i samme artikkel trukket frem som et godt eksempel på hva slike retningslinjer bør inneholde:

«Uten rett til ytring, knebler man den åpne og viktige samfunnsdebatten. Det har man for eksempel skjønt i Lillesand, der man også har utarbeidet pressereglement. I det står følgende: Ansatte har full rett til å kunne kontakte og uttale seg i media også i omstridte spørsmål innad i kommunen, hele tiden innenfor grensen av lovbestemt taushetsplikt. Hver ansatt skal lojalt gjennomføre kommunale vedtak, men må også når vedtak er fattet, kunne påtale kritikkverdige forhold eller utilsiktede virkninger.»

Kommunens kontrollutvalg blir nå bedt om å se på saken, men rådmann Tone Marie Nybø Solheim avviser, ifølge avisen, en ny behandling:
«? Ytringsfriheten er ivaretatt. Interne konflikter søkes løst internt. Tillitsvalgte, administrasjonen og politikerne er enige i denne saken. Jeg kan ikke se hva en ny behandling skal være godt for, fremholdt rådmannen.»

Les mer