Kritisk til krav om forsvarlig varsling

Professor Henning Jackhelln er kritisk til arbeidsmiljølovens krav om at arbeidstakers varsling om forhold på jobben må være «forsvarlig». Han mener krav om forsvarling varsling forhindrer offentlighet fordi folk ikke tør varsle. Les mer på LO-Aktuelt.