Kritiserer hemmelige advokatpriser

Saken gjelder en klage til Sivilombudsmannen fra Bergens Tidende om innsyn i en rekke dokumenter som gjelder tilbud på tjenester fra advokater og meklere ved salg av SND Invest AS. Ombudsmannen gir i sin uttalelse av 7. juni 2005 avisen medhold, og ber Nærings- og handelsdepartementet om å vurdere saken på nytt. Han understreker her blant annet at det er prinsipielt utilrådelig å holde hemmelig innholdet i avtaler som det offentlige gjør med private om tjenester som private skal gjøre for det offentlige.