Kristiansand Kinodrift AS faller inn under offentleglova

Etter klage fra NRK-journalist Tarjei Leer-Salvesen har Fylkesmannen i Vest-Agder kommet til at Kristiansand Kinodrift faller inn under offentleglova. Les uttalelsen fra Fylkesmannen her.

Etter klage fra NRK-journalist Tarjei Leer-Salvesen har Fylkesmannen i Vest-Agder kommet til at Kristiansand Kinodrift faller inn under offentleglova.

Fylkesmannen i Vest-Agder har vurdert hvorvidt offentleglova § 2, 1.ledd 2.punktum kommer til anvendelse i forhold til spørsmålet om Kristiansand Kinodrift AS er underlagt reglene i offentleglova. Spørsmålet som var vurdert var hvorvidt Kristiansand Kinodrift AS kunne sies å «hovudsakleg driv[e] næring i direkte med og på same vilkår som private».

Fylkesmannen i Vest-Agder kom til at konkurranse utenfor kommunegrensene ikke kunne være avgjørende i dette tilfellet da kinotilbudene vanskelig kunne sammenliknes. Dette i motsetning til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som i en tidligere vurdering av spørsmålet kom til motsatt resultat.

Les hele uttalelsen fra Fylkesmannen i Vest-Agder her.