Krever tydeligere og bedre kommunikasjonspolitikk

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening er kritiske til regjeringens forslag til ny kommunikasjonspolitikk og krever endringer på flere sentrale punkter. Regjeringen krediteres samtidig for en demokratisk prosess rundt fastsettelsen av de nye reglene.

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening er kritiske til regjeringens forslag til ny kommunikasjonspolitikk, og mener den må endres på flere sentrale punkter. Regjeringen får samtidig ros for en demokratisk prosess rundt arbeidet med de nye reglene, blant annet gjennom bruk av ny teknologi og nye medier, som twitter og blogging. Dette framgår av en felles høringsuttalelse fra Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund.

En hovedsvakhet med forslaget er ifølge organisasjonene en gjennomgående mangel på rettighetstekning. «Slik det står i utkastet, kan man få inntrykk av at staten har et mål om å nå flest mulig, et mål om mer åpenhet og et mål om mer deltagelse, uten at det understrekes at dette er noe vi har krav på i kraft av grunnleggende menneskerettigher forankret først og fremst i EMK art 10, grunnloven § 100, offentleglova og miljøinformasjonsloven. En tydeligere henvisning til nevnte rettskilder vil bevisstgjøre både forvaltningen og den enkelte samfunnsborger om at dette er noe vi kan kreve, noe som igjen vil gjøre politikken mer effektiv og gjennomførbar», skriver organisasjonene.

NP og NR krever videre at kommunikasjonspolitikken må tydeliggjøre forvaltningens plikt til å ta i bruk ny teknolog, offentlige ansattes rett til å uttale seg og forbudet mot å inngå ekslusive avtaler om tilgang til offentlig informasjon.

Les hele uttalelsen her.

Les også høringsuttalelsen fra Norsk Journalistlag.